Uchwały i decyzje zarządu

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Koleżanki i Koledzy Oddziału „Wybrzeże” SARP

Komisja Rewizyjna Oddziału

Sąd Koleżeński Oddziału „Wybrzeże” SARP

Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału „Wybrzeże” SARP

Zgodnie z zapisami §46, §47, §48 Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich przyjętego Uchwałą Nr 1 WZD z 12 grudnia 2015r., Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest co 2 lata jako zebranie sprawozdawczo-programowe, przy czym co 4 lata jako zebranie sprawozdawczo-programowo-wyborcze.

Zarząd Oddziału podejmując Uchwałę Nr 1 z dnia 09.04.2019r. postanowił  

zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału jako zebranie sprawozdawczo-programowo-wyborcze  

Zebranie odbędzie się w sobotę 15 czerwca 2019r., w naszej Siedzibie,

Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama – Targ Węglowy 27 w Gdańsku.

Początek obrad o godzinie 10.30,  

Biuro Zebrania czynne będzie w tym dniu od godziny 9.30.    

z koleżeńskim pozdrowieniem

w imieniu Zarządu Oddziału „Wybrzeże” SARP    

Joanna Wciorka-Konat

Sekretarz Zarządu Oddziału                    

 

WAŻNE INFORMACJE

wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału przyjętego Uchwałą nr 87 ZG z dn. 16.05.2017r. z późniejszymi zmianami (t.j. z dn. 08.01.2019r.):

Na podstawie §1

- zawiadomienie wysyłane jest, co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania w wersji elektronicznej, a do Koleżanek i Kolegów, którzy nie mają adresu mailowego, listem poleconym;

- porządek obrad, sprawozdania i inne materiały, co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania wysyłane będą tylko w wersji elektronicznej, egzemplarze w wersji papierowej będą dostępne do wglądu w biurze Oddziału. Koleżanki i Koledzy, którzy nie mają możliwości skorzystania z wersji elektronicznej, a chcieliby otrzymać materiały w wersji papierowej proszeni są o wcześniejsze (osobiste, listowne lub telefoniczne) powiadomienie sekretariatu biura.

Na podstawie §17

Koleżanki i Koledzy, którzy chcą kandydować do Kolegium Sędziów Konkursowych powinni zarejestrować się w prowadzonej przez Zarząd Główny internetowej bazie Sędziów Konkursowych SARP, gdzie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków §3 ust.3 Regulaminu Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych przyjętego Uchwałą ZG Nr 137, z dn.08.01.2019r.    

Joanna Wciorka-Konat

Sekretarz Zarządu Oddziału

 

Załączniki

Protokół oraz Uchwała Walnego Zebrania Członków Oddziału

Dnia 21 października 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału. 

Niniejszym publikujemy Protokół oraz Uchwałę o zmianie wysokości składek.

Załączniki