Prawo

Ustawa o stowarzyszeniach

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-kwietnia-1989-r-prawo-o-stowarzyszeniach/

Zawód Architekta w UE

http://www.warsztatarchitekta.pl/architekt-w-ue

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Bazując na powyższych przepisach uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże przetwarza w przypadku osób fizycznych następujący zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, zaś w przypadku wystawienia faktury VAT także numer NIP. Dane te są pozyskiwane w wyniku sprzedaży, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszym Stowarzyszeniem z dniem przeprowadzenia czynności. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy polegają na oferowaniu klientom usług lub produktów. Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że zostały zawarte dodatkowe umowy w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności statutowej. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, żądania ich sprostowania albo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a nawet wniesienia skargi do organu nadzorczego.