Dokumenty

Data dodania:
02/09/17

Nowe Władze O/Wybrzeże SARP

W dniu 21 października 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowo-Wyborcze, na którym dokonano wyboru nowych Władz Oddziału

Data dodania:
02/09/17

Statut Stowarzyszenia Architektów Polskich

Uchwalony na Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie dnia 12 grudnia 2015 r., ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie dnia 2 grudnia 2017 r. Tekst jednolity. 

statuttekst-jednolity.pdf (rozmiar: 443KB)