Sprawy członkowskie

Od 1 stycznia 2018 r. składki członkowskie SARP O/Wybrzeże wynoszą:

15 zł miesięcznie - pełna składka członkowska dla osób czynnych zawodowo.

7,50 zł miesięcznie  - opłacają emeryci, renciści oraz absolwenci(do 3 lat od daty otrzymania dyplomu)

Nr konta: 73 8309 0000 0083 3149 2000 0010

Wydawnictwo ARCH otrzymują członkowie na wniosek własny. 

Dopłata do rocznej prenumeraty ARCH-a wynosi 34,80 zł.

W sprawie umieszczenia danych w indeksie Architekta, prosimy o kontakt z biurem Oddziału.

Indeks Architektów zawiera nazwiska wyłącznie tych Członków, którzy wyrazili życzenie zamieszczenia swoich danych.

Załączniki