Dołącz do nas

Jak dołączyć?

Aby zostać Członkiem SARP niezbędne jest wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania w załącznikach poniżej)

Poparcie członków SARP.

Statut okresla zasadę, że każdy kandydat na członka musi mieć poparcie trzech innych osób, które przynajmniej 5 lat są członkami
Stowarzyszenia. Młodzi absolwenci architektury mogą mieć z tym kłopot, dlatego im w tym zawsze pomagamy starając się, aby młodzi kandydaci mieli wsparcie ze strony członków Stowarzyszenia. Jeżeli kandydat ma swoje referencje, może przedłożyć podpisy członków wprowadzających. Ważne jest, że każdy kandydat musi na swojej deklaracji zamieścić TRZY takie podpisy.
Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć 2 zdjęcia.

Załączniki