Konkurs Aktualności Ogłoszenie

Konkurs SARP nr 1056

Konkurs SARP nr 1056

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz SARP Oddział Kraków ogłaszają konkurs na nową siedzibę Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji budynku dydaktyczno-laboratoryjnego Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, realizowanego dwuetapowo, zlokalizowanego na działkach 21/169, 21/274, 21/275, 21/277, obr. 6 Nowa Huta, przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowi

Sąd konkursowy:

 • prof. arch. Ewa Kuryłowicz – Przewodnicząca Sądu Konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
 • arch. Marcin Pawłowski– Referent Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków
 • arch. Marcin Sadowski – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
 • dr arch. Piotr Lewicki – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków
 • prof. arch. Tomasz Kapecki – członek Sądu Konkursowego, Prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. arch. Magdalena Kozień-Woźniak – członek Sądu Konkursowego, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. Paweł Pławiak – członek Sądu Konkursowego, Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • arch. Tomasz Malec – członek Sądu Konkursowego, Pełnomocnik ds. promocji Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Asystent Sędziego referenta:

 • arch. Wojciech Duliński – Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

Sekretariat Konkursu:

 • arch. Marek Kaszyński, Sekretarz Organizacyjny Konkursu – Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków
 • arch. Maria Gratkowska-Kot, Sekretarz Pomocniczy Konkursu – Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

Harmonogram konkursu:

Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 08.04.2024

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – 23.04.2024

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 30.04.2024 do godz. 12:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 08.05.2024

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 24.05.2024

Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych złożonych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Termin złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 14.06.2024 do godziny 12:00

Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu oraz przesłanie zaproszeń do składania prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 03.07.2024

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników zaproszonych do złożenia prac w 2 Etapie Konkursu -19.07.2024

Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów Regulaminu Konkursu w zakresie opracowania i składania prac konkursowych złożonych przez uczestników zaproszonych do składania prac w 2 Etapie Konkursu – Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Termin złożenia prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 19.08.2024 do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – 06.09.2024

O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

Nagrody pieniężne (kwoty brutto)
I nagroda 65 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej
II nagroda 30 000,00 PLN
III nagroda 20 000,00 PLN

oraz Nagrody pieniężne w wysokości 25 000,00 PLN dla Uczestników Konkursu, którzy zostaną zaproszeni do Etapu II i złożą w nim kompletną Pracę konkursową

Komunikacja:

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl

Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków